Želite da unapredite Vašu online komunikaciju i prezentaciju?

Želite da savladate osnove odnosa s javnošću i online komunikacije?

Želite da savladate veštinu pisanja poziva i izveštaja za medije?

Želite da na jednostavan način izradite email listu u Gmailu?

Želite da na jednostavan način izradite plan online komunikacije?


Prijavite se na BESPLATNI EMAIL KURS

"Kako poboljšati vidljivost organizacije u (digitalnoj) javnosti u tri koraka"

Šta ćete naučiti na kursu?

♦ Osnove odnosa sa javnošću i kanala komunikacije

♦ Osnove izrade plana komunikacije sa naglaskom na digitalni/online kanala

♦ Korak-po-korak uputstvo za kreiranje mailing liste u Gmailu

♦ Osnove pisanja poziva na događaj i saopštenja za medije

♦ Osnove kreiranja objava na Facebooku i Instagramu


Ovaj besplatni email kurs sadrži tri lekcije i namenjen je:

♥ preduzetnicima i vlasnicima malih biznisa

♥ kreativcima i zanatlijama

♥ nevladinim organizacijama

♥ pojednicnima koji žele da uče

Prijavite se na BESPLATNI EMAIL KURS

"Kako poboljšati vidljivost organizacije u (digitalnoj) javnosti u tri koraka"