EMAIL  LABORATORIJA 

USPEŠNE ONLINE  KOMUNIKACIJE


Email kurs „Email laboratorija uspešne online komunikacije“ sadrži 10 lekcija sa  praktičnim informacijama i savetima kako unaprediti komunikaciju organizacije, preduzeća ili ustanove na internetu radi povećanja vidljivosti organizacije u javnosti uz praktični workbook sa primerima, predlozima strategija i vežbama, koji čini osnov za učenje na ovom kursu.

Zašto je kvalitetna online komunikacija važna?

Kvalitet prezentacije organizacije, preduzeća ili ustanove u javnosti putem interneta u velikoj meri doprinosi razvoju organizacije i uspešnosti realizacije aktivnosti koje ona sprovodi.

Kroz kvalitetne odnose s javnošću, organizacija gradi svoj brend, povećava prepoznatljivost poruke koju šalje svojim korisnicima (javnosti) i gradi poverenje korisnika da bi dostigla svoj cilj.

Iako se ciljevi organizacija, preduzeća i ustanova razlikuju, zajedničke su im dve stvari a to je: poverenje korisnika i zadovoljstvo korisnika posle “konzumacije” aktivnosti, usluge ili proizvoda.

Upravo uz pomoć email kursa „Email laboratorija uspešne online komunikacije“ koji traje 5 nedelja i sastoji se od 10 lekcija, savladaćete osnove online komunikacije.

Ovaj program nudi široki spektar informacija i praktičnih saveta kako izgraditi dobar imidž organizacije u javnosti, kako steći poverenje korisnika, koji na kraju procesa postaje aktivni član Vaše zajednice.Ovaj email kurs je namenjen predstavnicima i članovima nevladinih organizacija, predstavnicima i članovima neformalnih grupa, vlasnicima i zaposlenima u preduzećima, predstavnicima ustanova i njihovim zaposlenima, pojednicima koji su na razne načine prisutni u javnom životu, zanatlijama i drugim kreativcima.

 PROGRAM KURSA


1. Osnove masovne komunikacije u online okruženju

2. Koji su osnovni kanali online komunikacije i kako ih koristiti  

3. Zašto su email liste važne a njihovo stalno građenje još važnije 

4. Zašto je važan kontinuitet u online komunikaciji i kako usvojiti radne navike za kontinuirane odnose s javnošću 

5. Kako pripremiti kvalitetan plan komunikacije sa medijima i sa korisnicima društvenih mreža 

6. Online komunikacija na sajtu (struktura sajta, kategorije, fotografije, prijave na newsletter, pop-up forme i sl.) 

7. Online komunikacija na društvenim mrežama Facebook i Instagram (dinamika, textualni i foto sadržaj, besplatni online alati i resursi za kreiranje sadržaja, odloženi postovi i sl.) 

8. Video kao važan prenosilac poruke na društvenim mrežama 

9. Komunikacija na internetu (i van njega) je vizitkarta i deo marketinga organizacije 

10. Checklista alata i resursa za unapređivanje online komunikacije

 

 


BONUS

Workbook (radni listovi) & privatna (zatvorena) FB grupa

CENA EMAIL KURSA

2.000, 00 din. / 19 eur

PRIJAVITE SE VEĆ DANAS!