EMAIL  LABORATORIJA

USPEŠNE

ONLINE  KOMUNIKACIJE

LANSIRANJE EMAIL KURSA: 1.04.2019.

Email kurs „Email laboratorija uspešne online komunikacije“ sadrži 10 lekcija sa  praktičnim informacijama i savetima kako unaprediti komunikaciju organizacije, preduzeća ili ustanove na internetu radi povećanja vidljivosti organizacije u javnosti uz praktični workbook sa primerima, predlozima strategija i vežbama, koji čini osnov za učenje na ovom kursu.


Zašto je kvalitetna online komunikacija važna?

Kvalitet prezentacije organizacije, preduzeća ili ustanove u javnosti putem interneta u velikoj meri doprinosi razvoju organizacije i uspešnosti realizacije aktivnosti koje ona sprovodi.

Kroz kvalitetne odnose s javnošću, organizacija gradi svoj brend, povećava prepoznatljivost poruke koju šalje svojim korisnicima (javnosti) i gradi poverenje korisnika da bi dostigla svoj cilj.

Iako se ciljevi organizacija, preduzeća i ustanova razlikuju, zajedničke su im dve stvari a to je: poverenje korisnika i zadovoljstvo korisnika posle “konzumacije” aktivnosti, usluge ili proizvoda.


Upravo uz pomoć email kursa „Email laboratorija uspešne online komunikacije“ koji traje 5 nedelja i sastoji se od 10 lekcija, savladaćete osnove online komunikacije.

Ovaj program nudi široki spektar informacija i praktičnih saveta kako izgraditi dobar imidž organizacije u javnosti, kako steći poverenje korisnika, koji na kraju procesa postaje aktivni član Vaše zajednice.
Ovaj email kurs je namenjen predstavnicima i članovima nevladinih organizacija, predstavnicima i članovima neformalnih grupa,vlasnicima i zaposlenima u preduzećima, predstavnicima ustanova i njihovim zaposlenima, pojednicima koji su na razne načine prisutni u javnom životu, zanatlijama i drugim kreativnim proizvođačima itd.   PROGRAM KURSA

  • 1. Osnove masovne komunikacije u online okruženju

  • 2. Koji su osnovni kanali online komunikacije i kako ih koristiti 

  • 3. Zašto su email liste važne a njihovo stalno građenje još važnije

  • 4. Zašto je važan kontinuitet u online komunikaciji i kako usvojiti radne navike za kontinuirane odnose s javnošću

  • 5. Kako pripremiti kvalitetan plan komunikacije sa medijima i sa korisnicima društvenih mreža

  • 6. Online komunikacija na sajtu (struktura sajta, kategorije, fotografije, prijave na newsletter, pop-up forme i sl.)

  • 7. Online komunikacija na društvenim mrežama Facebook i Instagram (dinamika, textualni i foto sadržaj, besplatni online alati i resursi za kreiranje sadržaja, odloženi postovi i sl.)

  • 8. Video kao važan prenosilac poruke na društvenim mrežama

  • 9. Komunikacija na internetu (i van njega) je vizitkarta i deo marketinga organizacije

  • 10. Checklista alata i resursa za unapređivanje online komunikacije


 

 


BONUS

Workbook (radni listovi) & privatna (zatvorena) FB grupaCENA KURSA U PREDPRODAJI

do 31.03.

1.000 RSD


REGULARNA CENA KURSA

od 1.04.

 2.000 RSD

PREDREGISTRACIJA