KO SMO MI

Preduzetnička radnja Agencija za konsalting i menadžment u medijima VDV MEDIA osnovana je 13. aprila 2018. godine u Magliću. Misija naše Agencije je pružanje podrške u razvoju i inovaciji pristupa u medijima i komunikacijama kroz konsultantske usluge, mentorstvo i edukacije. U našem fokusu je unapređenje medija i informisanja, uz poseban naglasak na manjinske medije.

VDV MEDIA veruje da svaki medij ili organizacija može da zaplovi u more inovacija i pronađe svoj model najboljeg pozicioniranja i povećanja vidljivosti u onlajn i oflajn okruženju radi unapređenja medijskog kvaliteta sadržaja i forme, odnosno poslovanja Vaše kompanije ili organizacije. Zato smo tu da pružimo podršku u razvoju Vaših medijiskih i komunikacionih strategija uz stalnu ponudu raznih edukacija, radionica, kurseva, onlajn kurseva, konsultacija, izrade sajtova, copywritinga i prevoda.

NAŠE PREDNOSTI

  1. jedinstvenost i specijalizacija usluge – na tržištu ne postoji puno subjekata koji se bave konsaltingom u oblasti manjinskog informisanja i medija i njihovim strateškim razvojem
  2. mentorska podrška, praćenje razvoja medija, kompanije i sl. i posvećenost specifičnim potrebama klijenata,
  3. dugogodišnja specijalizacija i iskustvo u radu u manjinskim medijima,
  4. dvojjezičnost – srpski i slovački, čime se povećava vidljivost na tržištima Srbije, Slovačke i zemalja dijaspore, gde žive Slovaci
  5. brzo reagovanje na promene u medijskoj oblasti, odnosno na tržištu,
  6. tehnička-tehnološka inovacija u pristupu novinarstvu,
  7. kvalitetna usluga koja poštuje zadate rokove.

O NAMA

Osnivačica VDV MEDIA je preduzetnica, odnosno vlasnica VDV MEDIA – Agencije za konsalting i menadžment u medijima u Magliću Vladimira Dorčova Valtnerova, dugogodišnja novinarka sa iskustvom u nekoliko slovačkih medija u Srbiji, koja je ujedno osnivač slovačko-srpskog onlajn medija Storyteller.

Pre toga je od 2013. do 2017. bila odgovorna urednica nedeljnika „Hlas ljudu“ i njegovog online izdanja. Od januara 2009. do februara 2013. bila je koordinatorka Odbora za informisanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine. U periodu od 2005 – 2008 radila je kao novinarka, urednica i voditeljka u slovačkoj redakciji TV Vojvodina. Od oktobra 2008 do aprila 2013 bila je predsednica Asocijacije slovačkih novinara. Od 1995 – 2000 i 2010 – 2012 bila je članica redakcije omladinskog časopisa „Vzlet“. Dobitnica je Godišnje nagrade časopisa „Vzlet“ za 2002. godinu, nagrade „Vladimir Dorča“ za 2013. godinu, “Jan Makan st.” za 2016., koje dodeljuje Asocijacija slovačkih novinara i godišnje nagrade NDNV-a za izveštavanje u medijima na jezicima nacionalnih manjina i za interkulturalnost u medijima za 2017.

ZAPLOVITE U NAŠ SVET INOVACIJA